EPS – Elektronické požární systémy

EPS – Elektronické požární systémyEPS – Elektronické požární systémy

Systém elektronické požární signalizace (EPS) slouží k detekci počátečních fází požáru ve střeženém prostoru. Signál detekce požár předává na určené místo ve stěeženém prostoru nebo je přenášen na pult centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru. Systém EPS ovládá ostatní elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zásahu (např. odblokování dveří určených k úniku, zařízení pro odvod kouře a tepla, zvukový systém pro nouzové účely). Případný vznik požáru detekují požární hlásiče.

Ústředna elektronické požádní signalizace je jádrem systému, je řízena mikroprocesorem. Tato ústředna vyhodnocuje veškeré stavy systému, přijímá informace od detekční části systému (hlásičových linek) a řídí ovládání ostatních zařízení. V ústředně bývá zakomponován několika řádkový LCD displej a numerická klávesnice s několika dalšimi klávesami. Přes tyto prvky je systém obsluhován a programován.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.

Image​  Ověřte si platnost certifikace montážního partnera